Profil

Pædagogiske principper

Værdigrundlag

Hammerum Skole skal være et godt lære- og værested.

Med udgangspunkt i en anerkendende tænkning respekterer vi den enkelte elevs muligheder.
Engagement, glæde og humor skal præge hverdagen

På Hammerum Skole har trivsel, faglighed, fællesskab og samarbejde høj værdi.

• Trivsel og læring går hånd i hånd – det ene er betingelsen for det andet

• Skolens kerneopgave er undervisning. Såvel i de enkelte fag som pædagogisk lægger vi vægt på en høj faglighed

• Fællesskabet har værdi, for sammen kan vi mere end hver for sig. Fællesskabet med respekt for den enkelte som en del af et forpligtende samvær, hvor vi stiller krav til hinanden

• Samarbejde er grundlaget – vi ønsker en åben og ærlig dialog; elever, forældre og personale for sammen at styrke læringsmiljøet på Hammerum Skole

Hele skolens virksomhed hviler på den demokratiske tradition og skolekultur, der kommer til udtryk i Grundloven og i Folkeskolens Formålsparagraf

Træd varsomt, thi her bliver mennesker til...

De enkelte fag

Obligatoriske fag skoleåret 07-08


Se Fælles Mål på undervisningsministeriets hjemmeside. Læs bl.a. om signalement, formål og trinmål for de enkelte fag.

Skolens indsatsområder

Indsatsområder 2007-2008

Fælleskommunale:

Læringsmiljøer
IT
Evaluering (Se evt. mere i kvalitetsrapporten)

Lokale indsatsområder på Hammerum Skole:

  1. Elevplaner. Det første trin i en tre-trins-raket sættes i værk. Udvikling af digitale elevplaner med lærerintra, elevintra og forældreintra som redskaber.

1.- 3. kl. elevplaner med fokus på elevens trivsel, dansk og matematik.
4.- 9.kl. elevplaner med fokus på elevens trivsel, dansk, matematik og endnu et fag (klasseteamets valg). Elevplanen skal være fremadrettet og anerkendende.

De overordnede mål i forhold til trivsel skal ses i forhold til hhv. skolens værdigrundlag, klassens indsatsområder samt elevens alsidige personlige udvikling. I forhold til de enkelte fag er det trinmål og slutmål.

  1. Jubilæum. 1. maj 2008 har Hammerum Skole 100 års-jubilæum. Det skal fejres – et stort fælles projekt løber af stabelen i løbet af april måned afsluttende med et marked, hvor resultaterne af ugernes arbejde skal vises eller sælges… Der holdes gammel-elev-fest lørdag d. 5. april 2008 i Hammerum Hallen. Tirsdag d. 29. april afholdes der ”Hammerum Marked”, som afslutning på jubilæumsprojektuger. Onsdag d. 30. april er der reception i anledning af jubilæet.