Skolebestyrelsen har vedtaget principper for omfanget af lejrskoler, hytteture osv.
 
Der opkræves 70 kr. pr. dag som elevbetaling.