Maj 2008 
 
Målsætning
At præsentere eleverne for mange alsidige idrætsaktiviteter, så de kan opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver dem mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt. Samtidig skal de opnå indsigt i idrættens betydning for et sundt og godt liv.

Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. I faget idræt uddannes ikke specialister til elitesportens verden.

Idrætsundervisningen på Hammerum Skole tager udgangspunkt i ”Fælles Mål for Idræt”. Se evt. på undervisningsministeriets hjemmeside.
 
 
Idræt i skolen
Faget idræt er obligatorisk på alle klassetrin og skal ses i et samlet forløb fra 0. til 9. klasse. Eleverne vil undervejs i dette forløb møde både kvindelige og mandlige idrætslærere.

Fra tiden omkring påske og frem til efterårsferien foregår undervisningen normalt udendørs.
Eleverne på  4. årgang har 2 ugentlige svømmetimer i et halvt år i Herning Svømmehal. Skolen benytter også Hammerum Friluftsbad i idrætsundervisningen. 

Ud over de ugentlige idrætstimer deltager alle skolens elever i Skolernes Motionsløb fredag inden efterårsferien. Alle årgange deltager desuden hvert år i stævner og ture arrangeret af bl.a. SI (Skolernes Idrætsudvalg i Herning Kommune).

Smykker og værdigenstande
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke hensigtsmæssigt at bære smykker og ure i idrætsundervisningen.  Derfor skal eleverne tage smykker og ure af. Øreringe kan alternativt tapes til. 

Mobiltelefoner, i-Pods og lign. skal ikke medbringes i idrætsundervisningen.

Medbringelse af smykker og værdigenstande er på eget ansvar.

Håndklædeordning
Hvis eleven har glemt sit håndklæde kan der lånes et af skolen. Eleven tager håndklædet med hjem, får det vasket og afleverer det på skolens kontor.
 
Fodvorter
Hvis eleven har fodvorter bør de behandles/fjernes. Elever deltager i undervisningen – også med fodvorter og medbringer fodtøj så smitte kan undgås.

Fritagelse
Eleverne kan med angivet begrundelse fritages helt eller delvist fra deltagelse i undervisningen. Forældrene kontakter idrætslæreren, fx i kontaktbogen. For fritagne elever gælder som almindelig regel, at de overværer undervisningen. Hvis fritagelsen strækker sig over længere tid, skal aftale indgås med skolens ledelse.

Opfordring
Det er en god ide at opmuntre til fysisk aktivitet og samvær.
 
 
Læs mere