Skolen er et spejl af samfundet på godt og ondt. Der sker uheld og ting bliver stjålet.
 
Ulykke:
Hvis en elev kommer ud for en ulykke under elevens ophold på skolen i forbindelse med undervisningen, hvor ingen kan blive gjort erstatningsansvarlige, så har skolen ikke nogen forsikring, der kan betale erstatning.
Da det ikke er lovpligtigt for kommunerne, at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for eleverne, har Herning kommune valgt ikke at gøre dette.
Det må derfor anbefales forældrene ikke blot at have en familieforsikring, men også at have en børneulykkesforsikring. Den dækker barnet i alle døgnets 24 timer.
 
Tyveri:
Bliver en elevs ting, f.eks. en cykel, stjålet på skolen, er det skolen uvedkommende. Den eneste mulighed for at få erstatning er at anmelde tyveriet til politiet og til sin egen indboforsikring.
Men husk, at penge og smykker ikke vil blive erstattet, i tilfælde hvor der ikke er tale om indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale.